Pauli, Wolfgang

(1890-1958) osztrák-svájci Nobel-díjas (1945) elméleti fizikus.
A XX. század első felének vezéregyéniségei közé tartozott.

Bécsben született.
Münchenben és Koppenhágában tanult.
1925-ben megfogalmazta az atomfizika róla elnevezett kizárási elvét.
1930-ban a ß-bomlás magyarázatára feltételezte egy új, elektromosan semleges részecske (a neutrínó) létezését. Ezt a feltételezést később Fermi elmélete megerősítette.
1945-ben fizikai Nobel-díjat kapott.
Zürichben halt meg.

Felhasznált irodalom