pálya

Gravitációs térben mozgó műhold vagy égitest által megtett útvonal.
Két test esetén a pálya analitikusan, tetszés szerinti pontossággal kiszámítható, és egy kúpszeletnek felel meg.
Három vagy több test esetében ugyanez a feladat rendkívül bonyolult, csak numerikusan, számítógép segítségével végezhető el.

A Föld pályája alig különbözik a körtől. Az eltérés oly csekély, hogy papíron nem is lehet másképp ábrázolni, mint kör alakjában. Ha a papírra vetett földpálya átlóját jó nagyra, mondjuk 1 méterre vesszük is, ábránk eltérése vékonyabb volna a ceruzavonalnál, amellyel a földpályát megrajzoltuk. Az ilyen ellipszist még nagyon jó szemmel sem lehet megkülönböztetni a körtől.

Az animációban egy üstökös rendkívül elnyújtott pályája látható.

A legtöbb égitest pályája valamilyen szöget zár be az égitest egyenlítőjével, amely körül kering.
A Föld (vagy más égitest) körül poláris pályán keringő műholdak esetén ez a szög (inklináció) 90°.
Az úgynevezett geostacionárius pályán keringő műholdak 36.000 km-es magasságban, egyenlítői pályán, ugyanakkora idő alatt kerülik meg a Földet, mint a tengelyforgás ideje, így egy pont felett lebegnek.

Az alábbi ábra a jellemző műhold pályákat hasonlítja össze. Nem méretarányos.


Felhasznált irodalom