oxidok

Az oxigén vegyületei, döntően O2- -ionokat tartalmazó vegyületek.
A nemfémek oxidjai vízzel reagálva savakat képeznek; pl. a kén-trioxidból (SO3) kénsav (H2SO4), a szén-dioxidból (CO2) szénsav (H2CO3) lesz.
A fémoxidok vízzel reagálva lúgokat képeznek, pl. a nátrium-oxid (Na2O) vízzel reagálva nátrium-hidroxiddá (NaOH) alakul.
Az amfoter oxidok, mint pl. az alumínium-oxid (Al2O3), erős savval bázisként, erős bázissal savként reagálnak.

Felhasznált irodalom