optoelektronika
(optikai csatoló, fényelektromos csatoló)

A fénykibocsátó és fényt szabályozó elektronikus eszközök tudománya.
Fontos optoelektronikai alkalmazások az optikai csatolók vagy más néven fényelektromos csatolók (fény- és elektromos jelek egymásba alakítása - ábra), és az üvegszálas kommunikációs eszközök.

Az optoelektronika tárgykörébe tartoznak a nem látható elektromágneses hullámokkal (UV, infra, röntgen) működő eszközök is.

Az optoelektronika a fénynek félvezető anyagokon végbemenő kvantummechanikai hatásain alapul.

A fényelektromos hatást alkalmazzák a:
- fénydiódák (kép)
- fototranzisztorok
- fotonsokszorozók
- integrált optikai elemek

A fotokonduktivitást alkalmazzák a:
- a fénytől függő ellenállások
- fotokonduktív kamera csövek
- CCD-k (kép)

A stimulált emissziót alkalmazzák a:
- lézerek
- félvezető lézerek (kép)

Felhasznált irodalom