önindukció
(önindukciós feszültség, önindukciós tényező)

Ha a tekercsben (vezetőben) folyó áram megváltozik (pl. ki- és bekapcsoláskor), akkor az általa körülhatárolt területen a mágneses fluxus is megváltozik, és magában a tekercsben indukálódik feszültség.
A keletkező feszültséget önindukciós feszültségnek, a jelenséget pedig önindukciónak nevezik.

Az önindukciós feszültség (UL) nagysága, Faraday törvénye szerint a mágneses fluxusváltozással egyenesen a változás idejével fordítottan arányos:

UL = N DF/Dt

A mágneses fluxusváltozás is arányos azonban az áramerősség változással

F = BA = mHA = m(IN/l)A = kI

tehát

UL = NkDI/Dt = (mN2A)/a DI/Dt = LDI/Dt

vagyis

UL = LDI/Dt

Ahol L arányossági tényező, az úgynevezett önindukciós tényező:

L = (mN2A)/l)

A tekercs méreteitől, alakjától és mágneses permeabilitásától függ.
Mértékegysége henry (H).

Felhasznált irodalom