okulár
(szemlencse)

Optikai eszközökben, (például távcsőben, mikroszkópban, stb.) a megfigyelő szeme felé eső lencse (vagy lencserendszer).

Felhasznált irodalom