nyomásváltoztatásos adszorpció
(pressure swing adsorption - PSA)

Bizonyos gázok gázkeverékből történő elválasztására szolgáló technológia, amelynél egy az adott gázmolekulának megfelelő adszorbenst és nyomást alkamlamznak.
A cseppfolyósításos eljárásokkal szemben, szobahőmérséklet közelében történik.

Jellemző adszorbens anyagokat (pl. zeolit, akítív szén, molekulaszűrő, stb.) használnak az adott gáz csapdába ejtésére, lehetőleg a célgáz adszorbeálásával nagy nyomáson. A folyamat azután kis nyomásra vált az adszorbeált gáz deszorbciójához.

A technológia működési elve egy oxigén koncentrátor esetén
(Itt az 1. oszlop nyomása kb. 2,5 bar a 2. oszlopé 1 bar)

A technológiát alkalmazzák gyógyászati oxigén előállítására levegőből, szén-dioxid eltávolítására a petrolkémiai folyamatokhoz előállított hidrogénből, kénhidrogén eltávolítására hidrogénezéskor, biogáz tisztítására

 


Felhasznált irodalom