nullaponti energia

A kvantummechanikában egy kvantumállapot minimális, nem nulla energiája, megmarad akkor is, ha a hőmérsékletet az abszolút nulla felé csökkentik.
A határozatlansági elv következménye.

Az i-ik vibráció energiájának kvantumos kifejezése:

ahol
wi a rezgés sajátfrekvenciája
ni = 0, 1, 2 ... vibrációs kvantumszámok
i = 1, 2, ..., 3N-6

Ebből látható, hogy a ni = 0 esetben a rezgési állapot energiája nem zérus.
Ez az energia a nullaponti energia, megjelenése tisztán kvantummechanikai jelenség!

Felhasznált irodalom