nukleon

A proton és a neutron gyűjtőfogalma.
Werner Heisenberg német fizikus 1932-ben felállított elmélete szerint az erős magkölcsönhatások szempontjából a protonok és neutronok egy közös részecske két különböző lehetséges állapotának felelnek meg.
Ezt a nukleonnak nevezett részecskét egy új kvantumszám, az izospin segítségével írták le.

Felhasznált irodalom