Newton törvényei
(Newton-féle axiómák, a tehetetlenség törvénye, a dinamika alaptörvénye, a hatás-ellenhatás törvénye,
az akció-reakció elve, a kölcsönhatás törvénye, az erőhatások függetlenségének elve)

A mechanika alaptörvényei, a newtoni mechanika sarkkövei. Isaac Newton állította fel őket 1687-ben.

Első törvény (a tehetetlenség törvénye):
Egy tárgy sebessége nem változik, csak ha erő hat rá.
Másképpen megfogalmazva:
Minden test mindaddig nyugalomban vagy az egyenes vonalú egyenletes mozgás állapotában marad, amíg a rá ható erők mozgásállapotának megváltoztatására nem kényszerítik.

Az egyszer útjára indított test örökké mozog a nyert sebességgel, ha mozgását semmiféle erő nem akadályozza

Második törvény (a dinamika alaptörvénye):
Az m tömegű tárgyra ható F erő az F = ma összefüggés szerinti a gyorsulást kelt.
Másképpen megfogalmazva:
Az impulzus időbeli megváltozása (dI/dt) arányos a mozgató erővel (F) és annak az egyenes vonalnak az irányában következik be, amelyben az erő hat.

dI/dt = F

Ha a test tömege (m) nem változik ezzel egyenértékű és gyakoribb az

F = ma

forma, ahol a a test gyorsulása.

Ha a világmindenség bármely pontján hat 1 liter vízre 1 másodpercig 1 kilogrammsúlynyi (9806 N) erő - annak a víznek a végsebessége mindenütt 10 méter lesz másodpercenként.

Harmadik törvény (a hatás-ellenhatás törvénye, az akció-reakció elve vagy más néven a kölcsönhatás törvénye):
Minden hatáshoz tartozik egy vele egyenlő nagyságú és ellentétes irányú ellenhatás.
Másképpen megfogalmazva:
Ha egy test erőt fejt ki (hatást gyakorol) egy másik testre, akkor ez utóbbi ugyanakkora, de ellenkező irányú erővel hat az előbbire.

Amekkora erővel a hintán ülő előre dobja a téglát, ugynakkora erő löki a hintát ellenkező irányba.

A Newton által megfogalmazott három törvény (axióma) mellett szokásosan negyedik törvénynek (axiómának) nevezik az erőhatások függetlenségének elvét:
Ha ugyanarra a tömegpontra egyidejűleg több erő hat, ezek együttes hatása egyenértékű vektori eredőjük hatásával, vagyis helyettesíthetők egyetlen eredő erővel.

Öveges tanár úr szemléletesen foglalkozik Newton-törvényeivel a Fizika rész több címszavában.

Felhasznált irodalom