neutron

A barionok közé tartozó, töltés nélküli részecske.
Nyugalmi tömege 1,675x10-27 kg, gyakorlatilag megegyezik a proton tömegével. Az atommagon belül stabil, szabad részecskeként kb. 15 perces felezési idővel a protonra, elektronra és antineutrinóra bomlik

Berilium nagy energiájú gamma-sugarakkal történő bombázásával, Chadwick (1932-ben) kimutatta olyan részecskék keletkezését, amelyek vastag agyagrétegen is áthatolnak - ellentétben a protonokkal. Ezek a részecskék ugyanis elektromos töltés nélküliek, ezért sem a protonok, sem az elektronnok nem taszítják, nevük neutron (jelentése semleges).

Az atommagban a protonok mellet (a hidrogén kivételével) neutronok is találhatók.

Az egyszerűbb atomok felépítését szemléltető animáció az Érdekességeknél a "Kémiai elem építőkészlet" címszónál található.

Felhasznált irodalom