neutrondiffrakció

A szilárd testekben különböző rétegeket alkotó atomok által szórt neutronok interferenciája és az interferenciában kialakult intenzitásmintázat.
Mivel a neutronoknak van mágneses nyomatékuk, elektromos töltésük viszont nincs, kitűnően használhatók az anyagszerkezet mágneses jellemzőinek vizsgálatára.

Felhasznált irodalom