nagyfrekvencia

A hallható frekvenciák feletti, kb. 20.000 Hz-nél nagyobb frekvencia.

Felhasznált irodalom