müon
(antimüon, pozitív müon)

Elemi részecske, pionok gyenge radioaktív bomlásakor keletkezik.
Jele m-
Tömege 106 MeV
Töltése -1
Spinje 1/2
Úgy viselkedik, mint egy nehéz elektron, de egy elektronra és neutrínókra bomlik szét (lásd az ábrát).
1937-ben fedezte fel Carl Anderson amerikai fizikus, kozmikus sugárzással kapcsolatos kísérleteiben.

Létezik atirészecskéje az antimüon vagy más néven pozitív müon.
Jele
Tömege és spinje megegyezik, töltése az ellenkezője (+1).

A müon bomlásának Feynman-diagramja.
A müon elbomlik egy müon-neutrínóra és egy virtuális W-bozonra, ez utóbbi tovább bomlik egy elektronra és egy anti-elektronneutrínóra.

Felhasznált irodalom