monomer

Olyan egyszerű molekula, amely hozzá hasonlókkal addíciós vagy kondenzációs reakciókban polimert képez.
Néhány példa:
Az aminosavak a fehérjék monomerei.

Egy ismert monomer és polimere:

etilén polietilén

Felhasznált irodalom