molekula
(egyatomos molekulák, kétatomos molekula, óriásmolekulák)

A vegyületek jellemző legkisebb része, általában több atomból áll, de léteznek egyatomos molekulák is.

A molekulák nagysága igen különböző lehet, mivel egyetlen atom (pl. nemesgázokban, fémgőzökben) is alkothat molekulát, de vannak több tízezer atomból álló óriásmolekulák is. Ezek elektronmikroszkóppal 100.000-szeres nagyítással már jól láthatók, kristályaikban szabályos elrendeződésük is világosan felismerhető.

A képen egy DNS molekula elektronmikroszkópos felvétele látható.

Kémiai szempontból tehát az elemek molekuláit az jellemzi, hogy egy vagy több azonos atomból állnak (homonukleárisak), a vegyületek molekulái viszont két vagy több, de legalább kétféle atomból (heteronukleárisak).

Sok két atomból felépülő kétatomos molekula létezik. Például a hidrogén (H2) vagy a sósav (HCl).

Az azonos egységekből felépülő molekulákat makromolekuláknak nevezik.

A hélium egyetlen atomból álló molekulája A hidrogén két azonos atomból álló molekulája A víz két különböző atomból álló molekulája

Felhasznált irodalom