molekulafizika

A molekulák és az atomok közötti kémiai kötések fizikai tulajdonságait tanulmányozó tudományterület.
Legfontosabb kísérleti módszerei a spektroszkópia különböző típusai.
Szorosan kapcsolódik az atomfizikához és vannak közös területei az elméleti kémiával, illetve a fizikai kémiával.

Felhasznált irodalom