moduláció
(moduláló jel, modulációs jel, vivőhullám, hordozó jel, demoduláció)

Meghatározott háttérszinten alkalmazott szabályos változtatások, általában részecskenyalábok vagy sugárzás befolyásolására szolgál.
Gyakran ez a módja az elektromágneses sugárzás (rádió, fény stb.) segítségével való információközvetítésnek.
A televíziókészülékekben pl. az adó jelei modulálják az elektronnyalábot, s ezáltal reprodukálható a kép.
Amplitúdó modulációt és frekvencia modulációt alkalmaznak.
Bizonyos folyadékok elektromos mező hatása alatt felhasználhatók a fénysugarak modulálására.

Az ábra a moduláció elvét mutatja be az amplitúdó moduláció esetén.

A moduláló jel (modulációs jel) az átvinni kívánt információt tartalmazó jel, amelyel a nála jóval nagyobb frekvenciájú vivőhullámot módosítják.

A vivőhullám (hordozó jel) olyan nagyfrekvenciás rezgés, melyet a nála jóval alacsonyabb rezgésszámú modulálójellel módosítanak.

A demoduláció során a moduláló hullámot, vagyis az információt tartalmazó jelet leválasztják a vivőhullámról.
A rádió és a televízió működésében vételkor az egyik fontos lépés a demoduláció. (Simítókondenzátorokkal és diódával vagy diódákkal történhet.

Felhasznált irodalom