molekulák elektronspektruma

Molekulák elektronállapotai közötti átmenetek spektrumai.
Ezek az átmenetek az elektromágneses spektrum látható és ultraibolya tartományába esnek.
Az elektronátmenetek során változások történnek a vibrációs- és a rotációs energiákban.
A vibrációs mozgás változásainak megfelelően spektrális sávok jönnek létre, a sávok finomszerkezete pedig a rotációs mozgás változásainak következménye.
Mivel az elektronátmenetek a vibrációs mozgás változásával járnak, a megfelelő spektrumot gyakran nevezik vibrációs spektrumnak.
A molekulák elektronspektrumai információt szolgáltatnak a molekulák energiaszintjeiről, az atomok közötti távolságról, a molekulák disszociációs energiájáról és a kémiai kötés erőállandójáról.

Felhasznált irodalom