Minkowski-tér
(Minkowski-fényúp)

A fizikában a háromdimenziós Euklideszi-tér még egy dimenzióval, az idődimenzióval való kiterjesztése. (A ma legáltalánosabb változatban ez a nulladik dimenzió, de előfordul negyedik dimenzióként is.)
A speciális relativitáselmélet térideje, egy idő- és három térdimenziója van.
Megalkotója Hermann Minkowski (1864-1909), orosz-német matematikus.
Az ő síktér fogalma (azaz gravitációmentes, így zérus görbületű tér) egy speciális metrikával kifejezett geometriával rendelkezik, és összhangban van a speciális relativitáselmélet követelményeivel.
Nem azonos a newtoni mechanika síkterével.

Minkowski-fényúp a téridő megjelenítésére.

Az alsó kúp belsejében van a múltunk: azok az események, amelyekről már ebben a pillanatban tudomásunk lehet.
A felső kúp belseje a jövőnk: azok az események, amelyeket még módunkban áll befolyásolni.
A kúp külseje számunkra elérhetetlen tartomány: az itt történő az eseményekről most még nem értesülhettünk, arról pedig már lekéstünk, hogy befolyásoljuk azokat.

“Minden mozzanat ebben a térben kell legyen, mivel semmi sem haladhat gyorsabban a fény sebességénél”.

Felhasznált irodalom