mezon

A részecskefizikában az erős kölcsönhatásban közvetlenül részt vevő egész spinű szubatomi részecskék gyűjtőneve, amelyek mindegyike egy kvark-antikvark párt tartalmaz.
A mezonok, főképpen a pí-mezonok (pionok) tartják össze a protonokat és neutronokat az atommagban.

Felhasznált irodalom