mértékelmélet
(mértéktérelmélet, mérce-elmélet, gauge theory)

Kvantummechanikai elmélettípus, amelyben a kölcsönhatások az elmélet alapegyenleteinek speciális szimmetria-transzformációiként jelennek meg.
A kvantált mértékelméletek, amelyekben a szubatomi részecskék közötti kölcsönhatások a szimmetriatulajdonságok minden tér- és időbeli pontban való megmaradásának felelnek meg, fontos szerepet játszanak a magfizikában és a részecskefizikában.
A kvantum-elektrodinamika, a kvantum-színdinamika és a Glashow-Weinberg-Salam elmélet mind, mind mértékelmélet.
A kvantum-elektrodinamikában az elektromos töltés mindenütt és mindenkor való megmaradásának követelménye felel meg a fotonok és a töltött részecskék közti megfigyelt kölcsönhatásnak.

Felhasznált irodalom