megvilágítás

A fotometriában az egységnyi területre eső fényáram.
Jele E
Mértékegysége a lux (lx).
Tapasztalati tény, hogy egy fényforrás annál nagyobb megvilágítást létesít egy felületen minél nagyobb a fényerőssége.
Ha az A felületre F fényáram esik akkor a megvilágítás (E)

E = F/A

vagyis a megvilágítás megegyezik az egységnyi (1 m2) felületre eső fényárammal.
Fordítva arányos a fényforrástól mért távolság négyzetével.
Az emberi szem 10-9 nagyságú megvilágítást is észlel.

Felhasznált irodalom