meddő teljesítmény

Egyfázisú szinuszos váltakozóáram és váltakozófeszültség esetén a feszültség (U) és a [meddő (reaktív) áram (Im)] egymásra merőleges összetevőinek szorzata:

Pm = UIm = UIsinf

Mértékegysége var (1 var = 1 W)

Nem szinuszos mennyiségekre nincs egységesen elfogadott értelmezése.

Felhasznált irodalom