mechanika
(klasszikus mehanika)

A testek mozgásával, illetve a testekre ható erőkkel foglalkozó tudomány.
Az egyenes mentén lezajló mozgást egyenes vonalú mozgásnak nevezzük. Leírásakor többnyire a következő fogalmakat használjuk: tömeg (m) sebesség (v), gyorsulás (a), impulzus (p), erő (F).
A forgómozgás leírására pedig a tehetetlenségi nyomaték (Q), szögsebesség (w), szöggyorsulás (e), impulzusnyomaték (perdület, N) és forgatónyomaték (M) alkalmas.
Az atomi vagy ennél kisebb méretű (10-10 m) részecskék mozgásával a kvantummechanika foglalkozik.

A mechanika minden más mérettartományát és problémáját átfogja a
klasszikus mehanika :
newtoni mechanika, égi mechanika, általános relativitáselmélet, folyadékok mechanikája, relativisztikus mechanika (a nagy sebességű testek mozgásával foglalkozik), dinamika, kinematika, kinetika, stb.

Felhasznált irodalom