Maxwell-démon

Egy képzeletbeli teremtmény, amely gondolatban képes lenne egy konténerben lévő gázt két részre osztó elválasztó nyitására és zárására.

A Maxwell-démon, ahogyan Jim Al-Khalili szemléltette egyik műsorában

Kiinduláskor a gáz két térfogata azonos hőmérsékletű.
A démon által működtetett elválasztó csak a nagysebességű molekulákat engedi keresztül.
Egy ilyen folyamat a gyorsabb molekulákat tartalmazó részt melegebbé tenné a kiindulási hőmérsékletnél, míg a maradék gáz ennek megfelelően hidegebbé válna.
Ez a folyamat megszegné a termodinamika második törvényét, ezért valójában nem játszódhat le.
A ’Maxwell-démont’ James Clerk Maxwell találta ki egy 1867-ben irt levelében, annak bemutatására, hogy a termodinamika második törvénye a statisztikus mechanikából ered, de a nevet Sir William Thomson (Lord Kelvin) javasolta.

Felhasznált irodalom