Maxwell-Boltzmann eloszlás

Az energiának az (ideális) gázok molekulái és atomjai közötti eloszlását írja le.
James Clerk Maxwell, brit és Ludwig Boltzmann, osztrák fizikus dolgozta ki 1868-ban.
Alapvető fontosságú a gázok termodinamikai tulajdonságai és az egyes gázatomok sokaságának viselkedése közötti összefüggés megértéséhez.

A gázokban lévő részecskék sebességét (a sebességvektor nagyságrendjét) írja le, a rendszer hőmérsékletének függvényében, ahol a részecskék között nincs állandó kölcsönhatás, szabadon mozognak rövid ütközések között.
Ez egy valószínűségi eloszlás a molekuláris sebességekről, a sebességek eloszlásáról, a nyomatékokról, a molekulák momentumának nagyságrendjéről, és mindezek különböző eloszlási valószínűségéről.
Az eloszlásban 3 dimenziós vektorok szerepelnek, melyek komponensei függetlenek és normál eloszlásúak (normális eloszlás) '0' középértékkel és a szórással.
Ha Xi eloszlása X~N (0, a2), akkor

a Maxwell–Boltzmann-eloszlást követi a paraméterrel.
Az a paramétertől eltekintve, az eloszlás azonos a 3 szabadságfokú khí-eloszlással.

A termodinamikai egyensúly közelében lévő ideális gázokra alkalmazzák nemrelativisztikus sebességeken, ahol a kvantummechanikai hatás elhanyagolható.
A kinetikus gázelmélet alapjául szolgál, megmagyarázza a gázok alapvető tulajdonságait, mint például a nyomást és a diffúziót.

Felhasznált irodalom