maleinsav-anhidrid
(dihidro-2,5-dioxofurán, cisz-butándion-anhidrid)

C4H2O3
A cisz-butén-disav (maleinsav) anhidridje.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Színtelen, szilárd anyag
Olvadáspontja 53°C.
Négy szén és egy oxigénatomból állő gyűrűs vegyület.
Lobbanáspontja 102°C-on
Sűrűsége 1,5 g/cm3
Vízzel reakcióba lép.
Éghető, levegőben finoman eloszlatva robbanékony.

Előállítás
Benzolból vagy származékaiból katalitikus oxidációval, magas hőmérsékleten.

Felhasználás
Poliészterek, alkidgyanták és kopolimerek alapanyaga.

Felhasznált irodalom