makrofizika

A fizikának az anyag makroszkopikus jelenségeivel foglalkozó, a közvetlen szemléletre támaszkodó ága.
Ide tartozik a klasszikus fizika és a relativitáselmélet.

Felhasznált irodalom