Magnus, Albertus

(kb. 1200 - 1280) német polihisztor, teológus, filozófus, a skolasztika kiemelkedő alakja.
Albrecht Bollstädt néven született, de említik még Albert der Deutsche, Albert von Lauringen és Nagy Szent Albert néven is.
1223 körül a Padovai egyetem tanulmányai után magiszterként lép a dominikánus rendbe.
A kolostorban, majd később Párizsban és Kölnben tanít.
1260-1262 Regensburg püspöke.
Élete utolsó két évtizedében a kölni dominikánus kolostorban élt és tanított.
A feltételezések szerint Ő találta meg, 1250-ben az arzén elemet.

Felhasznált irodalom