magnon

Mágneses anyagokban az atomspinek kölcsönös helyzetének rezgése egy kristályszerkezetben.
A mágnesezettség-hullámoknak felel meg.
A magnon kvantált spinhullám, amely neutronokról szóródni képes részecskékként jelenik meg.
Kísérletileg észlelhető lévén, fontos szerepe van a mágneses anyagok termodinamikai és mágneses jellemzőinek megértésében.

A magnon koncepciót Felix Bloch vezette be 1930-ban a ferromágnesek spontán mágnesezettség-csökkenésének magyarázatára.
Az abszolút nullafoknál, egy ferromágnes eléri a legalacsonyabb energiájú állapotot, emelyben az atomspinek (és emiatt a mágneses momentumok) ugyanabba az irányba mutatnak. A hőmérséklet növekedésével egyre több spin tér el véletlenszerűen az közös iránytól, ami csökkenti a belső energiát és csökkenti a nettó mágnesezettséget.

Az 1960-as - 1980-as években fényszórási kísérletekkel megerősítették a tényt, hogy a magnonok engedelmeskednek a Bose-Einstein statistikáknak.

Felhasznált irodalom