mágnesség
(mágnesesség, mágneses jelenségek)

A mágneses mezővel (mágneses térrel) és a mágneses anyagokkal kapcsolatos jelenségek és a jelenségeket vizsgáló tudományág.
A mágneses jelenségek elektromos töltésű részecskék mozgásából erednek, és minden anyagnak vannak mágneses jellemzői.
Az elektromos tekercsek, árammal átjárt hurkok és állandómágnesek mind mágnesesmező-források.

Mivel az atomok elektronjainak pályamozgása és spinje kis áramkörnek felel meg, az egyes egyedi atomok mágneses teret hoznak létre maguk körül, ahol a pályaelektronjaik az impulzusnyomaték miatt nettó mágneses nyomatékkal rendelkeznek.
Egy atom mágneses nyomatéka az atomban lévő összes elektron pályamozgás- és spin mágneses nyomatékának vektoriális összege. Egy anyag makroszkópikus mágneses tulajdonsága az alkotó atomok és molekulák mágneses nyomatékából származik. A különböző anyagok különbözőképpen viselkednek az alkalmazott mágneses térben.

A mágneses tulajdonságoknak négy fő típusa van:
- diamágnesség
- paramágnesség
- ferromágnesség
- antiferromágnesesség

A mágneses jelenségeket már körülbelül 4000 éve megfigyelték kínában a Föld mágneses tere és állandó mágnes egymásrahatásakor (iránytű).

A mágneses jelenségeknek számos gyakorlati alkalmazása létezik.

Egy hangszóróban állandómágnes és elektromos tekercs egyaránt található. A kettő közötti vonzás illetve taszítás mozgatja a memránt.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a mágnes jelenségekkel a Fizika blokk A mágneses alapjelenségek című részében.

Felhasznált irodalom