mágnes
(állandó mágnes, permanens mágnes, elektromágnes)

Maga körül mágneses teret keltő test, mágneses mező forrása.
Két, egymástól elválaszthatatlan - pozitív vagy északi, illetve negatív vagy déli - pólusa van. Elkülöníthető mono pólus nem létezik.
Az azonos nemű pólusok taszítják, a különneműek vonzzák egymást.

Az állandó (permanens) mágnes általában ferromágneses anyagból készül, amely előzőleg mágneses mező hatása alatt volt.

Egy rúdmágnes és a körülötte kialakult mágneses tér.

Az elektromágnes áramvezető huzalból áll amelyet általában egy megfelelő anyagú mag köré tekereselnek.

Egy huzaltekercs és annak mágneses tere.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a mágnesekkel a Fizika blokk A mágneses alapjelenségek című részében.

Felhasznált irodalom