magnetosztrikció
(magnetostrikció, Joule-effektus, magnetostrikciós állandó)

Más néven Joule-effektus. Ferromágneses anyag méretének megváltozása a mágneses térerősség megváltozásának hatására. (J. P. Joule, 1847)

A mágneses tér hatására "berendeződő" részecskék miatti méretnövekedés.

A méretváltozás mértéke 10-5 - 10-6 nagyságrendű.

A telítési mágnesezettséghez tartozó fajlagos alakváltozás a magnetostrikciós állandó.

Alkalmazzák pl. ultrahang előállítására.
(Egy tekercsbe helyezett ferromágneses rúd hossza periódikusan változik a tekercsre kapcsolt, az ultrahang frekvenciatartományába eső váltakozóáram hatására).

 Felhasznált irodalom