mágneses hiszterézis
(mágneses hiszterézisgörbe, hiszterézisveszteség, mágnesezési görbe, hiszterézishurok)

Ferromágneses anyagokban, pl. a vasban, az anyagbeli mágneses mező függése a külső mágnesező mezőtől és az előmágnesezettségtől.
Jelentős veszteségforrás transzformátorokban és motorokban.

Ferromágneses anyag mágneses indukciója (B), a mágneses gerjesztő térerősség (B) függvényében.
Br - a visszamaradó (remanens) indukció.

Az a zárt görbe vonal, amely megmutatja, hogy a váltakozó nagyságú és irányú H mágneses gerjesztő térerősség esetén hogyan változik a B mágneses indukció, az úgynevezett mágneses hiszterézisgörbe.

A hiszterézisgörbe által bezárt terület arányos a vasanyag átmágnesezéséhez szükséges energiával. A váltakozó irányú gerjesztéssel elvesző energia, a hiszterézisveszteség, vé alakul át.

A teljes mágnesezési görbét hiszterézishuroknak nevezik.

Felhasznált irodalom