mágneses fluxus

A mágneses teret jellemző mennyiség.
A B mágneses indukcióvektor és a felület szorzatával értelmezett fizikai mennyiség.
Jele f
Mértékegysége a Wb (weber).
A B indukcióvektor és a H mágneses térerősség kapcsolata a mágneses permeabilitással adható meg:
B=mH.

Felhasznált irodalom