atommaghasadás
(fisszió)

Olyan atommag-reakció, amelyben az atommag kettő, vagy ritkán több, eltérő tömegszámú könnyebb atommagra hasad széjjel.
Bekövetkezhet spontán módon vagy bombázó részecske, pl. neutron vagy gamma-foton hatására.
Spontán atommaghasadásra főleg a periódusos rendszer nehezebb elemei hajlamosak. Az atommaghasadás során igen nagy energiák szabadulnak fel. (Ez az energia jelenik meg az atomreaktorokban és az atombomba robbanásakor.)
Az urán és a plutónium hasadásakor két-három újabb neutron is keletkezik, ami lehetővé teszi, hogy megfelelő körülmények között önfenntartó láncreakció alakuljon ki.
Az atommaghasadást Otto Hahn, Fritz Strassmann és Lisa Meitner fedezte fel 1938-ban.

Az ábrán az uránatom neutron által kiváltott hasadása, láncreakciója látható.


Felhasznált irodalom