magfizika

Az atommag tulajdonságaival és belső szerkezetével foglalkozó tudomány.
A kezdeti atomfizikai kísérletek a természetes radioaktivitást vizsgálták.
Ernest Rutherford brit fizikus 1911-ben kimutatta az atommag létezését.
A modern kísérletek során egyebek között a sebesen forgó "szuperdeformált" magok és a nehéz magok ütközése révén keletkező sűrű maganyagot (kvark-gluon plazma) tanulmányozták.
Az atommagot röntgensugarak, neutronok, mezonok és elektronok segítségével kutatják.
A magfizika alkalmazási területei: atomenergia-kutatás, atomfegyverek, radioaktív izotópok felhasználása az orvostudományban.

Felhasznált irodalom