atommag-átalakulás
(atommag-reakció)

Magfizikai folyamat, amelyben egy atommag másfajta atommaggá alakul, természetes atommagbomlás következtében vagy azért, mert más atommaggal vagy részecskékkel ütközik.
Magreakciók a maghasadás (lenti ábra) és a magfúzió.
Tágabb értelemben tehát egyik elem átalakulhat valamely másikká.
Az alkímisták tulajdonképpen magátalakulást szerettek volna elérni, amikor aranyat akartak készíteni más elemekből. Ez azonban az általuk alkalmazott kémiai módszerekkel nem lehetséges, hiszen az atommag határozza meg az adott elemet. (Lásd az Érdekességek részben Kémiai elem építőkészlet címszónál.)

Az Érdekességek részben A sugárzásról érthetőbben címszónál jellemző magátalakulásokról láthatók animációk.

Az urán hasadás láncreakciója.

Felhasznált irodalom