lencsehibák

Az optikában a lencsék által alkotott kép különböző típusú eltérései a tökéletes képtől.
Ezek az eltérések a fénytörés törvényeiből következnek.

A színi eltérés (kromatikus aberráció) annak következménye, hogy a törésmutató függ a fény színétől (hullámhosszától), és abban nyilvánul meg, hogy a képet színes fényudvar veszi körül.

A színtől független (monokromatikus) eltérések közé sorolhatók azok, amelyek a kép alakját torzítják (képtorzulás), valamint azok, amelyek a képet életlenné teszik (szferikus aberráció vagy gömbi eltérés - ábra, kómahiba, asztigmatizmus).

A fényképezőgépekben, látcsövekben és egyéb optikai eszközökben e hibák lencserendszerekkel többé-kevésbé kiküszöbölhetők.

A tükröknél a lencsékhez hasonló monokromatikus hibák lépnek fel, de kromatikus aberráció nem jelentkezhet.

A Fizika részben Öveges tanár úr szemléletesen foglalkozik a lencsehibákkal a "Miért drága a jó üveglencse?" cím alatt.

Felhasznált irodalom