lebegés (hang)

A fizikában közel azonos frekvenciájú hullámok interferenciájakor az eredő amplitúdóban fellépő kis frekvenciájú szabályos ingadozás.

Az összetett rezgések eredője egy változó amplitúdórezgés.
Két közeli frekvenciájú hang együttes megszólaltatásakor egy periodikusan ingadozó erősségű hangot hallunk.
A lebegés frekvenciája megegyezik a megszólaltatott hangok frekvenciáinak különbségével:

cos2pf1t + cos2pf2t = 2cos[2p(f1 + f2)/2 t] cos[2p(f1 - f2)/2 t]

Vagyis az f1 és f2 frekvenciájú rezgések összetételekor olyan eredő rezgés keletkezik, aminek frekvenciája f1 és f2 számtani közepe, és amit egy | f1 - f2 | / 2 rezgésszámú szinuszhullám modulál.

Az effektust felhasználják a zongorahangolásban és a heterodin rádió-vevőkészülékekben.

A lebegés gombra kattintva meghallgatható a jellegzetes lebegő hang egy zongora hangolásakor.

Felhasznált irodalom