látszólagos teljesítmény
(voltamper)

A váltakozóáramú rendszerekben az áramerősség (I) és a feszültség (U) effektív értékének szorzata:

Pl = UI

Mértékegysége voltamper (VA)

Felhasznált irodalom