látástávolság
(vízszintes látástávolság, függőleges látástávolság, meteorológiai látástávolság, homályossági tényező)

Vízszintes látástávolság
Az a legnagyobb távolság, amelyről egy megfelelő nagyságú, fekete tárgyat egy átlagos észlelő felismer.
Az észlelést talajon szemmagasságban végzik.

Függőleges látástávolság
Az a legnagyobb távolság, amelyről egy függőleges irányban elhelyezkedő tárgy még látható.

Meteorológiai látástávolság
Nappal a látástávolságot az észlelő ismert távolságban lévő tereptárgyak segítségével állapítja meg, sötétedés után pedig a különböző fényforrások alapján.
Az éjszakai távolságot úgy kell megbecsülni, mintha a megvilágítás a nappalinak felelne meg.
A fénylátásnál meghatározott látástávolság nagyobb, mint a fények nélküli.
A szürkületi időszak tetemes bizonytalanságot hoz a látástávolság észlelésébe: mind a tárgyak, mind a fényforrások érzékelése csak hiányosan történik.

Gyakran előfordul, hogy a különböző irányokban megfigyelt látástávolságok különböznek egymástól, ilyen esetekben mindig a legkisebb látástávolság-értéket kell figyelembe venni.

A látástávolságot befolyásoló
Objektív tényezők
- a Föld görbülete, amely határt szab a rajta lévő tárgyak láthatóságának
- a földfelszín tagoltsága, a rajta lévő tereptárgyak
- a levegő átlátszósága
- levegőt alkotó molekulákon, atomokon történő - szóródás
- a megfigyelt tárgyak mögötti fényviszonyok, az úgynevezett háttérvilágítás
- a megfigyelt tárgy alakja, színe, fényessége és megvilágítása
Szubjektív tényezők
- a szem érzékenysége (ez egyénenként változik), ez mutatja, hogy a látástávolság meghatározása mennyire szubjektív
- a szem alkalmazkodó képessége, illetve, hogy a szem előzőleg milyen fényhatásnak volt kitéve

A látástávolságot csökkentő tényezők
- a légkörben lebegő vízcseppek felhalmozódása (párásság, köd)
- csapadék (eső, stb.)
- por- és homokvihar
- egyéb szennyező anyagok (füst, korom, pernye stb.)

Homályossági tényező
A vendéganyagok jelenléte által keltett, a tiszta levegőhöz viszonyított fénygyengítést mutató jellemszám.
Megmutatja, hány tiszta légkör kellene ahhoz, hogy ugyanolyan fénygyengítés álljon elő, mint amilyen az adott légállapot mellett fennáll.
A homályossági tényező értéke különböző levegőfajtáknál, mint jellemző és bizonyos mértékig maradandó tulajdonság szerepel.
Amint a kicsapódott vízrészecskék a levegőben szaporodnak, a homályossági tényező magas értéket vesz fel és maradandó jellegét elveszti.

Felhasznált irodalom