Landé, Alfred

(1888-1975) Német születésű, amerikai fizikus.
A németországi Wuppertalban született.
A Müncheni Egyetemen doktorált.
Az I. világháborúban csatlakozott a vöröskereszthez és két évet szolgált a keleti fronton, majd a hadsereg tudományos részlegénél tűzérségi számításokat végzett.
Az atomok szerkezetének tanulmányozásával és spektroszkópiával foglalkozott.
Vizsgálta a kohéziós erőket és a kristályok összenyomhatóságát.
Részt vett a kvantumelmélet kidolgozásában.
1929-ben meghívták előadónak az Ohio Állambeli Columbus Egyetemre.
Nevét a Landé-féle g-faktor és a Landé-intervallum szabály őrzi.
Az Ohio Állambeli Columbusban halt meg.

Felhasznált irodalom