láncreakció

1
Olyan folyamatok, amelyekben a folyamatot kiváltó tényezők újratermelődnek, és további, ugyanilyen folyamatot váltanak ki.

2
Polimerizáció
: a startreakcióban láncvivő tag (atom vagy gyök) képződik a kiindulási anyagból, ami további láncvivők és a reakciótermék keletkezését vonja maga után.

Az ábrán a polimeráz enzim által katalizált dns lánc felépítési láncreakció (PCR-teszt).

Egy másik példa a magreakció, amelynek során egy neutron indította maghasadásban további neutronok szabadulnak fel, amelyek újabb hasadást váltanak ki. Ha elég sok a hasadóanyag, akkor elegendő számú neutron ütközik össze az anyag atommagjaival ahhoz, hogy a reakció fennmaradjon.
A nukleáris energia és az atombomba az urán vagy a plutónium láncreakcióján alapszik.

Felhasznált irodalom