Lamb-horpadás spektroszkópia

Egy spektroszkópiás módszer, amely lehetővé teszi az abszorciós vonalak középpontjának rendkívül pontos meghatározását a nagyon gyorsan mozgó molekulák Doppler-eltolódásának felhasználásával.
Elektromágneses sugárzás rádiófrekvenciás, intenzív, monokromatikus sugarát bocsátják keresztül egy gázmintán a maximális abszorpció frekvenciájánál valamivel nagyobb frekvenciával. Csak bizonyos, specifikus sebességgel mozgó molekulák képesek a sugárzást abszorbeálni. A sugárzás ezután visszaverődik a mintán keresztül úgy, hogy csak azok a molekulák abszorbeálják, amelyek pontosan ugyanezzel a sebességgel mozognak, de most a tükörtől eltávolodva.
Ha a sugárzás pontosan az abszorpciós maximumon van, csak azok a molekulák abszorbeálják mind a kezdeti, mind pedig a visszavert sugárzást, melyek merőlegesen mozognak a sugárzás vonalára (ahol nincs Doppler-eltolódás).
Minthogy a kezdeti úton gerjesztődött molekulák kevesebb gerjeszthető molekulát hagynak a visszaútra ez egy kisebb intenzitású abszorpciót eredményez. Emiatt egy mélyedés alakul ki a görbén, ami lehetővé teszi az abszorpciós maximum nagyon pontos meghatározását.
A Lamb-horpadás spektroszkópiát Willis Eugene Lambról nevezték el.

Felhasznált irodalom