Lamb-eltolódás

A hidrogén színképében lévő, kis energiakülönbség két szint között (2S1/2 és 2P1/2). Az eltolódás az atomi elektron és az elektromágneses sugárzás közti kvantum kölcsönhatás eredménye.
Először Willis Eugene Lamb értelmezte.

Felhasznált irodalom