kvarkbezáródás
(kvarkleves, kvark-gluon plazma, QGP)

Elméleti feltevés a részecskefizikában, amely szerint a kvarkok és a gluonok olyan kölcsönhatásban állnak, hogy mindig a szubatomi részecskék (pl. az ábrán látható proton) belsejében maradnak, ezért nem figyelhetők meg közvetlenül.
Ezzel magyarázzák a kvarkok közvetlen megfigyelését célzó kísérletek sorozatos kudarcát.
A kvarkbezáródás természetének megértése egyre újabb nehézségekbe ütközik.

Az LHC-ban folytatott kísérletek egy része az ősrobbanás utáni mikro-másodpercekben létező úgynevezett kvarkleves, vagy kvark-gluon plazma (QGP) előállítására irányulnak. Ez a színes kvarkok és gluonok termatizált, forró állapota.

Kvark-gluon plazma kialakulásának szimulációja

Felhasznált irodalom