kvark
(antikvark)

Az anyag alapösszetevője.
Jele: q
Spinje 1/2
Bár a létezését kísérleti bizonyítékok is megerősítik, közvetlenül még nem sikerült megfigyelni.
Vélhetőleg hat fajtája létezik (hat "ízben" vagy "zamatban" fordul elő):

neve
jele
töltése
antirészecske jele
fel (up)
u
2/3
le (down)
d
-1/3
bájos (charm)
c
2/3
ritka (strange)
s
-1/3
tető (top)
t
2/3
alap (bottom)
b
-1/3

Mindegyik "íz" a lehetséges három "színtöltés" egyikét hordozza.
Minden kvarknak létezik egy antikvark párja.

A protonokat két fel és egy le kvark (uud) - ábra, a neutronokat egy fel és két le kvark (udd) alkotja.
A jelenlegi elmélet szerint a kvarkokból felépülő részecskéket gluonok kapcsolják össze.
A barionok három kvarkból, a mezonok egy kvark-antikvark párból állnak.

Felhasznált irodalom