kvantum

Egy fizikai mennyiség diszkrét természetes egysége vagy adagja.
Például:
- az elektromos töltés kvantuma az elemi elektromos töltés
- az elektromágneses energia kvantuma a foton

Jablonski-diagram a molekulán belüli (kvantált) energiaszintekkel


Felhasznált irodalom